บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด                     หยุดทำงานหนัก... มาทำแบบอัจฉริยะดีกว่า

  ค้นเจเนซิส

 

แผนที่ site นี้View in English

Home Pricing Method Quality System FAQ's Software Attributes
 
   

Welcome...              

Download Full Company Profile

บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟ์ทแวร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยเน้นที่ธุรกิจประเภทการผลิต เราเน้นการพัฒนาซอฟ์ทแวร์ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีทั้งระบบที่ใช้งานบน เครือข่าย Internet แบบ web-based และระบบที่ใช้ในเครือข่าย LAN ภายในหน่วยงาน ทางบริษัทได้เริ่มพัฒนาซอฟ์ทแวร์มาตั้งแต่ปี 1995 เพื่อธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น

 1. ธุรกิจค้าขาย เช่น ผ้า รองเท้า และเครื่องประดับ

 2. ธุรกิจการผลิต เช่น การ์เมนต์ อะไหล่รถยนต์ วาล์วแก๊ส ผ้า อาหาร และเครื่องสำอางค์

 3. ธุรกิจการบริการ เช่น Franchise ห้องเช่า โรงแรม ภัตตาคาร ประกันภัย และ Spa

ทางบริษัทมีระบบ Software ที่ครอบคลุมการทำงานทุกกระบวนการของธุรกิจ และระบบ ERP เช่น การขาย, จัดซื้อเพื่อแผนการผลิด (MRP), สินค้าคงคลัง, การเงิน, บริหารการผลิต, ตารางเวลาการผลิต, และบริหารบุคคล ทุกระบบซอฟ์ทแวร์ของเรานั้นสามารถเชื่อมโยงการทำงานภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวโดยปราศจากรอยต่อ ทำให้คุณสามารถควบคุมธุรกรรมต่างๆภายในองค์กรได้ เพื่อการตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดยรวม

 

 

   

สินค้า

ทีมพัฒนาซอฟ์ทแวร์ที่เชี่ยวชาญของเรานั้นได้พัฒนาระบบมากว่า 13 ปีแล้ว ซึ่งได้ประสบความสำเร็จ ทำให้ลูกค้าเราสามารถควบคุมและบริหารธุรกรรมต่างๆ Our products include:

 1. Genesys Optima II. ระบบ ERP เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต   

 2. Genesys Wear Soft. เพื่อระบบ ERP การผลิตการ์เมนท์    

 3. Genesys Coupon Scan. สามารถสแกนบาร์โค้ดเพื่อคิดค่าแรงรายชิ้น ในอุตสาหกรรมการ์เมนท์ได้  

 4. Genesys BizPac. ระบบการเงินและบัญชีสำหรับธุรกิจ SME.    

 5. Genesys Pay I.T. เพื่อระบบการบริหารบุคคล และการจ่ายเงินเดือน  

 6. Genesys Suite Home. Hotel Management Software 

 7. Genesys Best Policy. ระบบเพื่อบริษัทนายหน้าประกันภัย  

More information can be found in the Products and Services Page.

บริการ

Our core business is software development, which is a service. เรามีบริการ 3 ประเภท ให้ท่านเลือก ดังนี้:

 1. บริการพัฒนาซอฟ์ทแวร์เฉพาะด้าน

 2. บริการพัฒนาซอฟ์ทแวร์แบบว่าจ้าง outsource

 3. บริการเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบ

   
 


Copyright 2007 Genesys Infocad Co., Ltd.