บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด                     หยุดทำงานหนัก... มาทำแบบอัจฉริยะดีกว่า

  ค้นเจเนซิส

 

แผนที่ site นี้View in English

Home Pricing Method Quality System FAQ's Software Attributes
 
   

รายชื่อลูกค้า                                                                       

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในด้านการพัฒนาซอร์ฟแวร์ของเรา คุณจะมั่นใจได้ว่าเราสามารถพัฒนาระบบที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจคุณ เพื่อช่วยให้คุณจัดการและควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราได้แบ่งประเภทของซอฟ์ทแวร์ที่เรามีประสบการณ์ในการพัฒนาออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน รายละเอียดของซอฟ์ทแวร์ในแต่ละกลุ่ม และรายชื่อลูกค้าอ้างอิง มีดังนี้ 

I.   ระบบการผลิตเพื่ERP

II.  ระบบการผลิตการ์เมนท์ ERP

III. ระบบธุรกิจประเภท SME

IV. ระบบบริหารโรงแรม, การเช่าห้อง, และภัตตาคาร

V.  ระบบเพื่อธุรกิจนายหน้าประกันภัย

 

   
   

I. ระบบ ERP เพื่อธุรกิจการผลิต

ซอฟ์ทแวร์ประเภทนี้คือ ซอฟ์ทแวร์ประเภทที่ใหญ่ที่สุดที่เราได้พัฒนามา โดยมีการบูรณาการกระบวนการในผลิตต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบบัญชีให้เป็นหนึ่งเดียว ระบบนี้รวมไปถึงการควบคุมการผลิต, การคิดต้นทุน, การเงิน, การบริหารสินค้าคงคลัง ในส่วนระบบการผลิตนั้น รวมไปถึงระบบการจัดซื้อวัตถุดิบ, การทำสูตรการผลิตโดยมี BOM คล้ายกับรูปของต้นไม้ หรือ tree, การเปิดใบสั่งผลิต (Manufacturing Order), การทำ MRP, การเบิกวัตถุดิบ, การตรวจสถานะของทุกขั้นตอนการผลิต การรับสินค้าจากการผลิต โมดูลในการคิดต้นทุนการผลิตนั้น สามารถคิดต้นทุนสินค้าจากการซื้อ, การผลิต, การนำค่าแรงมาเฉลี่ย, การนำต้นทุนจากการเสื่อมราคาของเครื่องจักร และค่าต้นทุนในการผลิดอื่นๆ เพื่อนำมาคิดต้นทุนของแต่ละสินค้าที่ผลิตได้โดยอัตโนมัติ โมดูลการเงินนั้นครอบคลุมไปถึงทุกขั้นตอนของการเงินและการบัญชี รวมทั้งการซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน และการบริหารใบออเดอร์ต่างๆ เช่น ใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อและใบสั่งผลิต ธุรกรรมการเงิน เช่นการเปิดบิลนั้น จะออกโดยระบบ และการบันทึกบัญชีก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถจะดูงบกำไรขาดทุน โดยแยกเป็นกลุ่ม, บริษัท, แผนก หรือเป็นโครงการได้ ระบบสามารถใช้สกุลเงินได้หลากหลาย และสามารถจัดการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติ ระบบดังกล่าวทั้งหมดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อบริษัทประเภท ISO 9000 หลายบริษัท ซึ่งโดยรวมแล้วมีโมดูลดังต่อไปนี้

 1. การบริหารการขายทั่วไป โดยมีระบบขอใบเสนอราคา, ใบเสนอราคา, และการสั่งของโดยลูกค้า

 2. การฝากขาย โดยฝากขายที่ห้างสรรพสินค้า, การทำใบคืนของ, และอื่นๆ

 3. การบริหารจุดขายปลีก, ระบบ บันทึกการขายที่ร้านค้าปลีก (Point Of Sales POS), และการบริหารพนักงานขาย

 4. การซื้อเพื่อแผนการผลิด (MRP)

 5. การพัฒนาสินค้าและ สูตรการผลิต BOM

 6. การบริหารสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบบาร์โค้ด

 7. การควบคุมการผลิตโดยผู้รับเหมา

 8. การควบคุมการผลิตภายในโรงงาน

 9. การวางแผนและตารางการผลิต

 10. การควบคุมการเคลื่อนไหวสินค้าในสายการผลิตโดยใช้ระบบบาร์โค้ด

 11. ระบบการเงินและการบัญชี

 12. ระบบบริหารสินทรัพย์และเครื่องจักร โดยมีระบบการคิดค่าเสื่อมราคา

 13. การคิดต้นทุนสินค้าที่ผลิตโดยอัตโนมัติ

 14. การควบคุมคุณภาพหรือ QA สำหรับสินค้าที่ซื้อและสินค้าที่ผลิต

 15. การบริหารทรัพยากรบุคคล และการทำจ่ายเงินเดือน

 16. การทำเอกสาร ISO ประเภท 9000

 17. การทำเอกสารเพื่อการส่งออกต่าง

 18. การควบคุมระบบการขนส่งสินค้า

รายชื่อลูกค้า

Hoo Chin Electronics

ประเภทธุรกิจ: ผลิตอุปกรณ์อิเล็กโทรนิค และทำการส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วย: การเสนอราคา, ทำใบสั่งขาย, การสั่งซื้อ, BOM หรือสูตรการผลิต, การซื้อ, การควบคุมสินค้าคงคลัง, เบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต, รับสินค้าที่ผลิตเสร็จสิ้น, การควบคุมการผลิต, บัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้, ระบบบัญชีโดยรวม

Okayama Thailand

ประเภทธุรกิจ: อะไหล่เครื่องปรับอากาศ

ในระบบประกอบไปด้วย: ใบสั่งขาย, การขาย, ใบสั่งซื้อ, สูตรการผลิต, การซื้อ, การควบคุมสินค้าคงคลัง, การเบิกวัตถุดิบ, รับสินค้าที่ผลิตเสร็จสิ้น, การควบคุมการผลิต, บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้

SCG (Thailand)

ประเภทธุรกิจ: ผลิตวาล์วแก๊สเพื่อส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วย: การเสนอราคา, ทำใบสั่งขาย, การสั่งซื้อ, BOM หรือสูตรการผลิต, การซื้อ, การควบคุมสินค้าคงคลัง, เบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต, รับสินค้าที่ผลิตเสร็จสิ้น, การควบคุมการผลิต, บัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้, การบริหารสินทรัพย์, ค่าเสื่อมราคา, การวางแผนการผลิต, จัดการเอกสาร ISO 9000, การจัดการเอกสารส่งออก, ควบคุมคุณภาพ, การเงินและการบัญชี

Fortune Parts Industry

ประเภทธุรกิจ: ผลิตอะไหล่รถยนต์เพื่อส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

SCG Industry

ประเภทธุรกิจ: อะไหล่รถยนต์ โดยนำเอาอะไหล่เก่ามาทำเป็นของใหม่เพื่อส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

Gamma Manufacturing

ประเภทธุรกิจ: โรงย้อมผ้า

ในระบบประกอบไปด้วย: การควบคุมการผลิตโดยเปิดใบสั่งผลิตหรือ Job Order, การควบคุมสินค้าคงคลัง, การเคลื่อนไหวของสินค้าในกระบวนการ, การส่งของ, และการตรวจสอบการยืดหดของผ้า, และรายงานอื่นๆ

Avon Lace

ประเภทธุรกิจ: ผลิตผ้าลูกไม้เพื่อการส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วย: มีการออกแบบและเก็บฐานข้อมูลรูปภาพ, การคิดต้นทุนจากแบบเพื่อเสนอราคา, เปิดใบสั่งผลิต, การสั่งซื้อ, การขาย, เปิดบิลขาย, ควบคุมสินค้าคงคลัง, รับเงิน, การซื้อ, จ่ายเงิน, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, การส่งของ, บริหารเรื่องธนาคาร, ส่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต, การรับสินค้าที่ผลิตเสร็จ, คิดต้นทุนการผลิต, การควบคุมสินค้าระหว่างการผลิต, การตรวจสอบสถานะการผลิต, และรายงานอื่นๆ

Royal Pacific

ประเภทธุรกิจ: ผลิตผ้าลูกไม้เพื่อส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วย: การสั่งผลิต, สั่งซื้อ, สั่งขาย, เปิดบิลขาย, การควบคุมสินค้าคงคลัง, การส่งของ, ควบคุมคุณภาพ, การคิดต้นทุน, การทำตารางเวลาการผลิตของเครื่องจักร, การควบคุมสินค้าระหว่างผลิต, การตรวจสอบสถานะการผลิต

Prima Lace

ประเภทธุรกิจ: ผลิตผ้าลูกไม้เพื่อส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วย: ออกแบบผ้าลูกไม้และเก็บเป็นฐานข้อมูลภาพ, เปิดใบสั่งผลิต, การสั่งซื้อ, การขาย, เปิดบิลขาย, ควบคุมสินค้าคงคลัง, รับเงิน, การซื้อ, จ่ายเงิน, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, การส่งของ, บริหารเรื่องธนาคาร, ส่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต, การรับสินค้าที่ผลิตเสร็จ, คิดต้นทุนการผลิต, การโอนข้อมูลระหว่างโรงงานและบริษัทแม่, การควบคุมสินค้าระหว่างผลิต, การตรวจสอบสถานะการผลิต

DSK Fabric

ประเภทธุรกิจ: ผลิตผ้า

ในระบบประกอบไปด้วย: การสั่งผลิต, สั่งซื้อ, สั่งขาย, เปิดบิลขาย, การควบคุมสินค้าคงคลัง, รับเงิน, การซื้อ, จ่ายเงิน, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, การส่งของ, ส่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต, การรับสินค้าที่ผลิตเสร็จ, คิดต้นทุนการผลิต, การควบคุมสินค้าระหว่างผลิต, การตรวจสอบสถานะการผลิตโดยล๊อต

Food Village

ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจัดส่งอาหาร

ในระบบประกอบไปด้วย: การทำใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, การขาย, สั่งซื้อ, BOM หรือสูตรการผลิต, การซื้อ, การควบคุมสินค้าคงคลัง, การบริหารงานผลิตภายนอก, การเบิกวัตถุดิบเพื่องานจ้างผลิต, รับสินค้าจากงานจ้างผลิต, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, การบริหารสินทรัพย์, การควบคุมคุณภาพ, ระบบบัญชีและการเงิน, ค่าเสื่อมราคา, การคิดต้นทุน, การควบคุมระบบขนส่งสินค้า, การคิดค่าคอมมิสชั่นการขาย

Tanaosri Co.

ประเภทธุรกิจ: ฟาร์มเลี้ยงและโรงเชือดไก่ การผลิตอาหาร

ในระบบประกอบไปด้วย: การทำใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, การขาย, สั่งซื้อ, BOM หรือสูตรการผลิต, การซื้อ, การควบคุมสินค้าคงคลัง, การบริหารงานผลิตภายนอก, การเบิกวัตถุดิบเพื่องานจ้างผลิต, รับสินค้าจากงานจ้างผลิต, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, การบริหารสินทรัพย์, การควบคุมคุณภาพ, ระบบบัญชีและการเงิน, ค่าเสื่อมราคา, ระบบการผลิต

Siam Food Public Co.

ประเภทธุรกิจ: ผลิตอาหารกระป๋องประเภทสัปปะรดและผลไม้อื่นๆ และผลิตภัณท์อาหารเพื่อการส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วย: ศึกษาถึงวิธีการใช้ ERP ที่เหมาะสม, เพื่อพัฒนาระบบวางแผนการผลิต โดยเชื่อมโยงกับระบบ MOVEX ที่มีอยู่ซึ่งเป็นระบบ ERP

GLC Co. (Giffarine)

ประเภทธุรกิจ: ผลิตอาหารและเครื่องสำอางค์

ในระบบประกอบไปด้วย: การวิเคราะห์, ออกแบบ, และพัฒนาระบบการผลิตที่สมบูรณ์ เพื่อผลิตอาหารและเครื่องสำอางค์ของบริษัท Giffarine,  ระบบ ERP ที่สมบูรณ์ก่อนการคิดราคา, เสนอราคา, สั่งขาย, การขาย, สั่งซื้อ, BOM และสูตรการผลิต, การซื้อ, การพัฒนาผลิตภัณท์, ควบคุมสินค้าคงคลัง, การบริหาร Batch สินค้า, การบริหารงานจ้างผลิต, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, การบริหารสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา, การควบคุมคุณภาพสินค้า, ระบบบัญชีและการเงิน, ระบบการผลิต

IV. ระบบบัญชีและการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร

ระบบนี้จะมีโมดูลที่จำเป็นสำหรับการจัดการโรงแรมขนาดเล็ก รวมถึงส่วนของห้องพัก, ภัตตาคารและการซักรีด ประกอบด้วยโมดูลของข้อมูลแขกที่มาพักโรงแรม, กรุ๊ปทัวร์, ข้อมูลนายหน้า, การจองห้องและยกเลิก, การเช็คอินและเช็คเอาท์ของบุคคลหรือกลุ่มทัวร์, ค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าห้อง, อาหาร, ซักรีด และอื่นๆ, การเปิดใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, รับเงินมัดจำและการจ่ายเงิน, สามารถโอนค่าบริการเพื่อชำระโดยหัวหน้ากลุ่ม, นายหน้า หรือบุคคลที่3, สามารถรองรับหน่วยงานอื่นๆ ภายในโรงแรม เช่น ภัตตาคาร, ซักรีด และอื่นๆ , การจัดหาห้องพักแบบอัตโนมัติ , ข้อมูลการทำความสะอาดห้องและคลังสินค้าต่างๆ, การระบุราคาของห้องประเภทต่างๆ ในแต่ละฤดูกาล และวันในสัปดาห์, ระบบบัญชี, คลังสินค้า, งบกำไรขาดทุน, งบดุล, ครอบคลุมงาน night manager เพื่อคิดค่าบริการ, ค่าห้อง และสิทธิพิเศษต่างๆ

รายชื่อลูกค้า

Majestic Suites

ประเภทธุรกิจ: โรงแรมและภัตตาคาร, บาร์, บริการซักรีด, มินิบาร์, ภัตตาคาร

White Ivory

ประเภทธุรกิจ: โรงแรมและภัตตาคาร, บาร์, บริการซักรีด, มินิบาร์, ภัตตาคาร

D.H. Home

ประเภทธุรกิจ: ให้เช่าอพาทเมนต์

ในระบบประกอบไปด้วย: การเปิดบิลค่าเช่าห้อง และระบบบัญชีที่คำนวนค่าใช้จ่าย, บิลค่าบริการ, เคเบิลทีวี ซึ่งจะออกให้อัตโนมัติในแต่ละเดือน

Hawaii Towers

ประเภทธุรกิจ: ให้เช่าอพาทเมนต์

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลต่างๆคล้ายด้านบน

Tokai Estate

ประเภทธุรกิจ: ให้เช่าอพาทเมนต์

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลต่างๆคล้ายด้านบน

Social Security Office

ประเภทธุรกิจ: หน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้านการจ่ายผลตอบแทนจากการประกัน

ในระบบประกอบไปด้วย: ระบบการจ่ายค่าประกันสังคมสำหรับโรงพยาบาล ซึ่งใช้อยู่ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ, ข้อมูลต่างๆจะถูกส่งกลับไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อวิเคราะห์ค่าตอบแทนจากการประกันสังคม

V. ระบบสำหรับธุรกิจนายหน้าประกันภัย

ระบบนี้จะเก็บข้อมูลเงื่อนไขการประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัย, การโจรกรรม, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์ และประกันประเภทอื่นๆ สามารถพิมพ์ใบรายการ order ลูกค้า บัญชีรายรับจากลูกค้า และบัญชีรายจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย มีโมดูลที่จัดการเรื่องการเคลมประกัน ระบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อการออกใบเตือนต่ออายุโดยอัตโนมัติ, ออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงินเป็นงวด, การสั่งกรมธรรม์, รายรับและรายจ่าย ทั้งหมดนี้เป็นระบบที่ต้องมีสำหรับบริษัทนายหน้าประกันภัย เพราะระบบครอบคลุมการทำงานทั้งหมดของธุรกิจ และช่วยให้คุณแก้ปัญหาการต้องจ้างคนจำนวนมากมาดำเนินธุรกิจ และให้บริการแก่ลูกค้าของคุณ

รายชื่อลูกค้า

1.    HNE Insurance

2.    MRC Consultants 

3.    UIC Co. 

4.    ICC Co. 

5.    Siam TMI 

6.    Manit Insurance

7.    Srithakral Insurance

 

 

   

II. ระบบเพื่อการผลิตเสื้อผ้าการ์เมนต์

ระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและการผลิตเสื้อผ้าการ์เมนต์ ซึ่งประกอบไปด้วย:

 1. ระบบหลักเพื่อบริหารงาน  ขาย, จัดซื้อ, สินค้าคงคลัง และผลิต

 2. ระบบบริหารการเงิน และการบัญชี

 3. ระบบการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา

 4. ระบบบริหารแผน และตารางเวลาการผลิต

 5. ระบบบริหารงานบุคคล และการจ่ายเงินเดือน

 6. ระบบการจ่ายค่า commission การขาย

 7. ระบบคูปองตัดเย็บ Barcode เพื่อคิดค่าแรงรายชิ้นและรายงานสถานะการผลิต

 8. ระบบควบคุมการจ้างผลิตภายนอกโดยผู้รับเหมา

 9. ระบบเสนอราคาให้ลูกค้า

 10. ระบบการสั่งผลิตตัวอย่าง

 11. ระบบคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตโดยอัตโนมัติ

 12. ระบบบริหารงานฝากขายในพื้นที่การขาย

 13. ระบบบันทึกการขายที่ร้านค้าปลีก โดยจะโอนข้อมูลมาที่สำนักงานใหญ่

รายชื่อลูกค้า

Trends Thailand

ประเภทธุรกิจ: ผลิตเสื้อผ้าการ์เมนต์ (Denim) เพื่อส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วย: ทำใบสัญญาขาย, การขาย, สั่งซื้อ, จัดซื้อ, ระบบ MRP, การดูสถานะสินค้าตัวอย่าง, การควบคุมคุณภาพ และวัดขนาดสินค้า, BOM และสูตรการผลิต, การซื้อ, ควบคุมสินค้าคงคลัง, การเบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต, รับสินค้าจากการผลิต, บริหารการผลิต, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, ระบบบัญชีและการเงิน, การคิดค่าจ้างรายชิ้นด้วยคูปอง, การบริหารงานจ้างผลิต, Line Balancing, ระบบตารางเวลาการผลิต, ระบบบริหารงานบุคคลและจ่ายเงินเดือนพนักงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบจ่ายค่าแรงรายชิ้นจากคูปองงานเย็บ

Alfino International

ประเภทธุรกิจ: ผลิตเสื้อผ้าการ์เมนต์เพื่อส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วย: ใบขอเสนอราคา, ใบจ้างผลิต, การขาย, สั่งซื้อ, การดูสถานะสินค้าตัวอย่าง, การควบคุมคุณภาพ และวัดขนาดสินค้า, BOM และสูตรการผลิต, การบริหารงานผลิต, ระบบจัดซื้อ, ระบบบัญชีและการเงิน, ระบบจัดเก็บเอกสารไร้กระดาษ

L.M.E. Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ: ผลิตสินค้าแฟชั่นการ์เมนต์ เพื่อฝากขายห้าง, ขายปลีก, และส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วย: การออกแบบสินค้า, ใบสั่งผลิต, การบริหารงานขายปลีก, ใบสั่งตัดเย็บพร้อมภาพสินค้า, ขายปลีก, ใบสัญญาขาย, การขาย, สั่งซื้อ, การจัดซื้อ, ระบบ MRP, การดูสถานะสินค้าตัวอย่าง, การควบคุมคุณภาพและวัดขนาดสินค้า, BOM และสูตรการผลิต, การซื้อ, ควบคุมสินค้าคงคลัง, ระบบบาร์โค้ดสินค้าสำเร็จรูป, การบริหารส่วนลด, การบริหารการจัดส่งสินค้าไปยังห้าง, คิดค่าคอมมิสชั่นการขาย, คิดต้นทุนสินค้า, การเบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต, รับสินค้าจากการผลิต, ระบบบริหารการผลิต, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, ระบบบัญชีและการเงิน, การคิดค่าจ้างรายชิ้นด้วยคูปอง, การบริหารงานจ้างผลิต, การตรวจสอบสถานะการผลิต, ระบบบริหารงานบุคคลและจ่ายเงินเดือนและค่าแรงพนักงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบจ่ายค่าแรงรายชิ้นจากคูปองงานเย็บ และค่าคอมมิสชั่นการขาย

Ameritex Apparel

ประเภทธุรกิจ: ผลิตกางเกงใน เสื้อในชายเพื่อส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วย: การขอเสนอราคา, การเสนอราคา, การขาย, สั่งซื้อ, การจัดซื้อ, ระบบ MRP, การดูสถานะสินค้าตัวอย่าง, การควบคุมคุณภาพ และวัดขนาดสินค้า, BOM และสูตรการผลิต, การซื้อ, ควบคุมสินค้าคงคลัง, ระบบบาร์โค้ดสินค้าสำเร็จรูป, คิดต้นทุนสินค้า, การเบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต, รับสินค้าจากการผลิต, ระบบบริหารการผลิต, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, ระบบบัญชีและการเงิน, การคิดค่าจ้างรายชิ้นด้วยคูปอง, การบริหารตารางเวลาการผลิต, การตรวจสอบสถานะการผลิต

Suksawad Garment

ประเภทธุรกิจ: ผลิตเสื้อผ้าการ์เมนต์ (Denim) เพื่อส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วย: ทำใบสัญญาขาย, การขาย, สั่งซื้อ, จัดซื้อ, ระบบ MRP, BOM และสูตรการผลิต, การซื้อ, ควบคุมสินค้าคงคลัง, การเบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต, รับสินค้าจากการผลิต, บริหารการผลิต, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, ระบบบัญชีและการเงิน, การคิดค่าจ้างรายชิ้นด้วยคูปอง, ระบบตารางเวลาการผลิต

S.K.V. Commercial

ประเภทธุรกิจ:  ผลิตชุดชั้นในสตรี

ในระบบประกอบไปด้วย: ทำใบสัญญาขาย, ใบสั่งผลิต, การคิดค่าจ้างรายชิ้นด้วยคูปอง, การตรวจสอบสถานะการผลิต

BSP International

ประเภทธุรกิจ:  ผลิตชุดชั้นในสตรี

ในระบบประกอบไปด้วย: ทำใบสัญญาขาย, ใบสั่งผลิต, การคิดค่าจ้างรายชิ้นด้วยคูปอง, การตรวจสอบสถานะการผลิต

Narry’s Boutique

ประเภทธุรกิจ:  ตัดเย็บเสื้อผ้า

ในระบบประกอบไปด้วย: การรับออเดอร์, การวัดขนาดชุด, ควบคุมสินค้าคงคลัง, การบริหารงานขาย

Pierre Boutique

ประเภทธุรกิจ:  ตัดเย็บเสื้อผ้า

ในระบบประกอบไปด้วย: การรับออเดอร์, การวัดขนาดชุด, ควบคุมสินค้าคงคลัง, การบริหารงานขาย

Barrons Fashions

ประเภทธุรกิจ:  ตัดเย็บเสื้อผ้า

ในระบบประกอบไปด้วย: การรับออเดอร์, การวัดขนาดชุด, ควบคุมสินค้าคงคลัง, การบริหารงานขาย

III. ระบบบัญชีและการเงิน SME 

ระบบนี้ประกอบด้วย ระบบควบคุมและจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็น การทำรหัสสินค้า, สินค้าคงคลัง, สต็อกการ์ด, สินค้าคงคลัง และยอดคงคลังที่นำมาใช้งานได้จริง ( Available to promise = จำนวนในคลัง + จำนวนค้างรับ – จำนวนค้างจ่าย ), การเสนอราคาให้ลูกค้า, ใบสั่งของจากลูกค้า, การขาย, การคืน, ใบแจ้งหนี้, ใบลดหนี้, ใบวางบิล, รายงานภาษีการขาย, รายงานรายรับ, ราคาที่ได้รับการเสนอจากผู้ผลิต, ใบสั่งซื้อให้ผู้ค้า, การซื้อ, การคืนสินค้า, ใบลดหนี้จากเจ้าหนี้, ใบแจ้งหนี้เจ้สหนี้, รายงานภาษีการซื้อ, รายงานรายจ่าย, การจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้, การจ่ายเงินสำหรับรายจ่ายอื่นๆ , การพิมพ์เช็ค, การรับเงินตามใบแจ้งหนี้, การรับเงินเบ็ดเตร็ด, การจัดการเช็คล่วงหน้า, การจัดการธนาคารและบัญชี, ข้อมูลลูกจ้าง, การจ่ายเงินเดือน, การจ่ายภาษีเงินเดือน, สมุดบัญชีทั่วไป, งบกำไรขาดทุน, งบทดลอง, งบดุล, รายงานเพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลอีกมากมาย เช่น สินค้าที่ขายดีที่สุด, การวิเคราะห์การขาย, การวิเคราะห์การซื้อ, ใบสั่งของและการรับสินค้า

 ด้านล่างเป็นลูกค้าที่ใช้ซอร์ฟแวร์ของเราซึ่งมาจากธุรกิจหลากหลายประเภทแต่มีความต้องการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการบัญชีคล้ายกัน แต่ละบริษัทจะได้รับซอร์ฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่ประกอบไปด้วยส่วนของ ใบแจ้งหนี้, ใบสรุปผล, รายงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริษัทนั้นๆ

รายชื่อลูกค้า

Thai-Japan Trading

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วย: ทำสัญญาขาย, การขาย, เปิดบิลขาย, การซื้อ, สั่งซื้อ, ควบคุมสินค้าคงคลัง, การบริหารงานจ้างผลิต, เบิกสินค้าเพื่องานจ้างผลิต, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, ระบบบัญชีที่สมบูรณ์

Thai Cosmic

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

Thai-Penang Fabric

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

K.M. Daorung

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

Krisana Textiles

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

President Textiles

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

J.K. Banchupan

ประเภทธุรกิจ:  ผลิตและขายกระดาษษคาร์บอน

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

Chawla Traders

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้าดานิม, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

B.S. Lampang

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้าดานิม, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

G.P. Co.

ประเภทธุรกิจ:  ผลิตผ้าและเส้นด้ายเพื่อการค้า

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

Richy and Sons Co.

ประเภทธุรกิจ:  ขายและจัดส่งอาหาร (ขนม)

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

OTJ Co.

ประเภทธุรกิจ:  ขายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

Alfino International

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายเสื้อผ้า

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

Johnny Enterprise

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, นำเข้าและส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

B.S. Kalra

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

D.S. Textiles

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

Somkiat Textiles

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, นำเข้าและส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

Techno Siam Textiles

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

Thai-Punjab Co.

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, นำเข้าและส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

G.A. Export Co.

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

Fairtex Exports

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

Grace International

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

Regal Traders

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน

Premier Mode

ประเภทธุรกิจ:  ค้าขายผ้า, งานจ้างผลิตภายนอก, ส่งออก

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน เพิ่มระบบบริหารค่าคมอมมิสชั่น

Benetone Jewelry Co

ประเภทธุรกิจ:  ขายเครื่องประดับ

ในระบบประกอบไปด้วยโมดูลที่คล้ายกับรายการด้านบน แต่จะเพิ่มรายละเอียดขนาดของสินค้า เช่น รหัสสินค้าจะแตกต่างกันตามขนาดของแหวน

Loxley Public Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ:  ขายและติดตั้งลิฟท์

ในระบบประกอบไปด้วย: การขายลิฟท์, ระบบบำรุงรักษา, การบริการลูกค้า, การบริหารโปรเจค, การคิดต้นทุน

Loxley Public Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ: ขายและติดตั้งวัสดุก่อสร้าง

ในระบบประกอบไปด้วย: การขายวัสดุก่อสร้างพร้อมระบบการเงิน, ควบคุมสินค้าคงคลัง, ดูสถานะงานจ้างผลิต, ดูสถานะบัญชีลูกหนี้, ดูสถานะบัญชีเจ้าหนี้, รายงานทางบัญชี

Tsutaya (Thailand) Video Distribution System

ประเภทธุรกิจ: ให้เช่าสินค้าประเภทมีเดียต่างๆ

มีโปรแกรมเฉพาะที่จะบริหารงานทั้งหมดของสำนักงานใหญ่ Tsutaya ที่บริการให้เช่าม้วน วิดีโอ

ในระบบประกอบไปด้วย: ระบบควบคุมสินค้าคงคลังโดยใช้บาร์โค้ด, คำนวนงบของสาขาต่างๆแต่ละเดือน, รายการหนังใหม่ที่ออกและการรับออเดอร์หนัง, แผนการจัดซื้อที่คิดจากงบของสาขาต่างๆ, เปิดใบสั่งซื้ออัตโนมัติจากแผนการจัดซื้อ, การรับออเดอร์และส่งของไปยังร้านสาขา, เปิดใบส่งของอัตโนมัติ, เปิดบิลอัตโนมัติให้กับหลายๆสาขา, การพิมพ์และสแกนบาร์โค้ด, ระบบการให้เช่า VCD/DVD/VDO, ระบบการขายที่สมบูรณ์(พร้อมการรับคืน) สำหรับ VCD/DVD/VDO

Tsutaya (Thailand) GIS Marketing System

ประเภทธุรกิจ: ให้เช่าสินค้าประเภทมีเดียต่างๆ

ในระบบประกอบไปด้วย: โปรแกรมที่ทำงานบนเวปบราวน์เซอร์, สามารถให้ผู้ใช้ที่อยู่สาขาต่างๆเข้าไปดูรายการสินค้าและรายงานได้, รายงานแบบออนไลน์อีกกว่า 40 รายงานเกี่ยวกับสมาชิก, การขาย, ข้อมูล, และอื่นๆ ระบบนี้ถูกพัฒนาบน ASP.NET

 

   
 


Copyright 2007 Genesys Infocad Co., Ltd.