บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด                     หยุดทำงานหนัก... มาทำแบบอัจฉริยะดีกว่า

  ค้นเจเนซิส

 

แผนที่ site นี้View in English

Home Pricing Method Quality System FAQ's Software Attributes
 
   

สินค้า                          

ทีมพัฒนาซอฟ์ทแวร์ที่เชี่ยวชาญของเรานั้นได้พัฒนาระบบมากว่า 15 ปีแล้ว ซึ่งได้ประสบความสำเร็จ ทำให้ลูกค้าเราสามารถควบคุมและบริหารธุรกรรมต่างๆ ของธุรกิจตนได้ เราเน้นการพัฒนาซอฟ์ทแวร์ขึ้นตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า หลังจากประสบการณ์การพัฒนาที่เรามีมาหลายปีนั้น เรามีซอฟ์ทแวร์บางประเภทที่สามารถมองเป็นผลิตภัณท์ หรือ package ได้ เพราะซอฟ์ทแวร์เหล่านี้สามารถใช้กับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันได้ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนของการวิเคราะห์ และออกแบบอย่างละเอียด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

1. Genesys Optima II. ระบบ ERP เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต    รายละเอียด

 1. การวิเคราะห์ความต้องการ, ออกแบบระบบ, และอนุมัติแบบ

 2. การบริหารการขาย ซึ่งรวมไปถึง การขอให้เสนอราคา, การทำใบเสนอราคา, และการสั่งorder โดยลูกค้า

 3. *การขายแบบฝากขาย ซึ่งรวมถึงการขายให้กับห้างสรรพสินค้า, การรับคืน/ลดหนี้, และการส่งของ

 4. *การบริหารจุดขายปลีก, ระบบ Point Of Sales (POS), และการบริหารพนักงานขาย

 5. การซื้อและระบบ MRP

 6. การพัฒนาสินค้าและ สูตรการผลิต (BOM)

 7. การบริหารสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบบาร์โค้ด

 8. *การควบคุมการจ้างผลิตภายนอกโดยผู้รับเหมา

 9. การควบคุมการผลิตภายในโรงงาน

 10. *การวางแผนและตารางเวลาการผลิต

 11. *การควบคุมการเคลื่อนไหวสินค้าในสายการผลิตโดยใช้ระบบบาร์โค้ด

 12. *ระบบการเงินและการบัญชี

 13. *ระบบบริหารสินทรัพย์และเครื่องจักร โดยมีระบบการคิดค่าเสื่อมราคา

 14. *การคิดต้นทุนสินค้าที่ผลิตโดยอัตโนมัติ

 15. *การควบคุมคุณภาพหรือ QA สำหรับสินค้าที่ซื้อและสินค้าที่ผลิต

 16. *การบริหารทรัพยากรบุคคล และการทำจ่ายเงินเดือน

 17. *การทำเอกสาร ISO ประเภท 9000

 18. *การทำเอกสารเพื่อการส่งออกต่างๆ

 19. *การควบคุมระบบการขนส่งสินค้า

* - รายการที่เป็นทางเลือก หรือ optional

2. Genesys Wear Soft. เพื่อระบบ ERP การผลิตการ์เมนท์    รายละเอียด

 1. การวิเคราะห์ความต้องการ, ออกแบบระบบ, และอนุมัติแบบ

 2. ระบบหลักเพื่อบริหารงาน  ขาย, จัดซื้อ, สินค้าคงคลัง และผลิต

 3. *ระบบบริหารการเงิน และการบัญชี

 4. *ระบบการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา

 5. *ระบบบริหารแผน และตารางเวลาการผลิต

 6. *ระบบบริหารงานบุคคล และการจ่ายเงินเดือน

 7. *ระบบการจ่ายค่านายหน้า commission การขาย

 8. *ระบบคูปองตัดเย็บ Barcode เพื่อคิดค่าแรงรายชิ้นและแจ้งสถานะการผลิต

 9. *ระบบควบคุมการจ้างผลิตภายนอกโดยผู้รับเหมา

 10. *ระบบเสนอราคาให้ลูกค้า

 11. *ระบบการสั่งผลิตตัวอย่าง

 12. *ระบบคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตโดยอัตโนมัติ

 13. *ระบบบริหารงานฝากขายในพื้นที่การขาย

 14. *ระบบบันทึกการขายที่ร้านค้าปลีก โดยจะโอนข้อมูลมาที่สำนักงานใหญ่

* - รายการที่เป็นทางเลือก หรือ optional

3. Genesys Coupon Scan. สามารถสแกนบาร์โค้ดเพื่อคิดค่าแรงรายชิ้น ในอุตสาหกรรมการ์เมนท์ได้  รายละเอียด

 1. การวิเคราะห์ความต้องการ, ออกแบบระบบ, และอนุมัติแบบ

 2. การแสดงรายการขั้นตอน (Operation) ในการผลิต

 3. พิมพ์คูปอง โดยใช้ Barcode

 4. คิดค่าแรงพนักงานโดยการอ่าน (Scan) คูปอ

 5. ระบบการจ่ายค่าแรงแบบรายชิ้น

 6. ระบบรายงานสถานะการผลิต / รายงานต่าง ๆ อีก 25 รายงาน

4. Genesys BizPac. ระบบการเงินและบัญชีสำหรับธุรกิจ SME.    รายละเอียด

 1. การวิเคราะห์ความต้องการ, ออกแบบระบบ, และอนุมัติแบบ

 2. ระบบบริหารการขายทั่วไป มีการขอเสนอราคา, การเสนอราคา, และการสั่งของลูกค้า

 3. การสั่งซื้อ

 4. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง โดยใช้บาร์โค้ด

 5. ระบบบัญชีลูกหนี้ – บิลขาย, การคืนสินค้า, เครดิตโน้ด, การรับเงินจากลูกค้า, และการรับอื่นๆ

 6. ระบบบัญชีเจ้าหนี้ – บิลซื้อ, การคืนสินค้า, เครดิตโน้ด, การจ่ายเงินให้พนักงานขาย, และการจ่ายอื่นๆ

 7. การบริหารบัญชีธนาคาร – ระบบการพิมพ์เช็ค, การฝากเงิน, การเขียนเช็คล่วงหน้า, การ reconcile statement ของธนาคาร, เช็คถือจ่ายและเช็คที่จ่ายออกไป, เช็กที่ชำระแล้ว และอื่นๆ

 8. ระบบสำรองจ่ายเงินสด

 9. ระบบบัญชีที่สมบูรณ์ – ผังบัญชี, ระบบ GL, งบดุล, งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, และอื่นๆ

 10. ระบบทำเอกสารส่งออก และระบบส่งออก

5. Genesys Pay I.T. เพื่อระบบการบริหารบุคคล และการจ่ายเงินเดือน  รายละเอียด

 1. การวิเคราะห์ความต้องการ, ออกแบบระบบ, และอนุมัติแบบ

 2. รายละเอียดพนักงาน

 3. การนำเข้าข้อมูลการเข้า-ออกงานของพนักงานจากเครื่องตอกบัตร

 4. บันทึกการทำงานรายเดือน (และ/หรือ 15 วัน) ของพนักงาน

 5. ข้อมูลการฝึกอบรมและสัมมนา

 6. การกำหนดเป้ายอดขายรายเดือน ให้พนักงานขาย

 7. เปลี่ยนรายละเอียดเงินเดือนพนักงาน

 8. ข้อมูลรายได้/รายหักใบ slip เงินเดือน

 9. ทำใบ slip เงินเดือน (และ/หรือ 15 วัน) ให้พนักงาน

 10. ส่งออกข้อมูลเงินเดือนสำหรับการโอนเงินเข้าธนาคารผ่าน ATM ของธนาคารที่ใช้

 11. ใบลางาน และ รายงานการลา การมาสาย

 12. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ 1) ระบบการจ่ายค่า commission การขาย และ 2) ระบบคูปองตัดเย็บ 3) ระบบบัญชี

6. Genesys Suite Home. Hotel Management Software รายละเอียด

 1. Requirements Analysis, Software Design, Design Approval.

 2. Guest, Group, Agency, Company Setup 

 3. Setup Room Types each with different rate per season.

 4. Seasons setup per day (full control)

 5. Room Information and Availability Dates

 6. Charges, Discounts, Payments Setup with optional Service Charge and Tax

 7. Room Reservation System including Amenities with Multiple (Group) reservations support

 8. Room Check-in / Check-out with Multiple (Group) Check-in support

 9. Room Reassignment

 10. Enter Charges into Folio

 11. Manage Charges: View, Transfer, Delete, Split.

 12. Print Guest Folio

 13. Transfer Charges to Agent/Group Folio

 14. Hotel Business Unit Support (Restaurant, Spa, Laundry)

 15. House Cleaning Support

 16. Mini Bar Support

 17. Night Manager Functions

 18. *Inventory Management for Assets and Supplies

 19. *Fully Integrated Financial Accounting System

* - รายการที่เป็นทางเลือก หรือ optional

7. Genesys Best Policy. ระบบเพื่อบริษัทนายหน้าประกันภัย  รายละเอียด

 1. การวิเคราะห์ความต้องการ, ออกแบบระบบ, และอนุมัติแบบ

 2. รายละเอียดลูกค้า, ตัวแทน, และบริษัทประกัน

 3. การเสนอราคา

 4. การสั่งซื้อกรมธรรม์

 5. ข้อมูลกรมธรรม์: อัคคีภัย, รถยนต์, ทางทะเล, โจรกรรม, สุขภาพ, อุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, ก่อสร้าง, และประกันภัยทั่วไป

 6. การทำใบแจ้งหนี้ (เชื่อมโยงบัญชีลูกหนี้ของลูกค้า และบัญชีเจ้าหนี้ของบริษัทประกัน)

 7. บัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้

 8. รับเงินจากลูกค้า ทั้งเช็คและเงินสด

 9. ทำจ่ายให้บริษัทประกัน

 10. คิดค่าคอมมิสชั่นจากบริษัทประกัน

 11. คิดค่าคอมมิสชั่นของตัวแทน

 12. ใบเคลม

 13. การต่ออายุ

 14. ทำใบสลักหลัง และใบแจ้งแก้ไข รวมถึงใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้

 15. ระบบบริหารการประกันภัยหมู่

 16. ระบบ Fleet และการบริหารการประกันภัยแบบหลายรายการ  

 17. *ระบบบัญชีที่สมบูรณ์ (ผังบัญชี, ระบบ GL, งบดุล, งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, และอื่นๆ)

 18. *ระบบเสนอราคา

* - รายการที่เป็นทางเลือก หรือ optional

   

บริการ  

บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเรา โดยพัฒนาระบบที่ตรงความต้องการของลูกค้า ในการบริหารทุกธุรกรรมของหน่วยงานท่าน เรามีบริการ 3 ประเภท ให้ท่านเลือก ดังนี้

1. บริการพัฒนาซอฟ์ทแวร์

ในบริการประเภทพัฒนาซอฟ์ทแวร์นี้ ทางบริษัทฯ จะมอบระบบที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะเพื่อความต้องการของธุรกิจท่าน โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจแต่ละประเภทนั้นจะมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ ซึ่งไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหรือ package ในการปฏิบัติงานได้ ทางบริษัทฯ จะพัฒนาระบบที่ตรงกับความต้องการของท่าน เราเริ่มต้นงานด้วยขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือ ขั้นตอนการวิเคาระห์และออกแบบระบบ ในขั้นตอนแรกนี้ เราจะเข้ามาพูดคุยและดูงานของลูกค้าเพื่อพยายามเข้าใจระบบธุรกรรมของบริษัทท่าน เพื่อออกแบบซอฟ์ทแวร์ที่เหมาะสม และเพื่อให้แน่ใจว่าระบบที่เราออกแบบนั้นเหมาะสมกับบริษัทท่าน  เราจะมีกระบวนการตรวจสอบแบบของเรา จนกระทั่งท่านพึงพอใจต่องานที่เราได้ออกแบบไว้ก่อนเริ่มการพัฒนา บริษัทซอฟ์ทแวร์อื่นๆ อาจไม่มีขั้นตอนนี้ที่ชัดเจนและสมบูรณ์ ซึ่งบ่อยครั้งทำให้ซอฟ์ทแวร์ที่พัฒนาขึ้นไม่ตรงต่อความต้องการ การมุ่งเน้นไปที่การออกแบบและเสนอแบบในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ ทำให้ซอฟ์ทแวร์ที่เราผลิตออกมาในชั้นเบื้องต้น ไม่จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขมากนัก อีกอย่าง ลูกค้าของเราจะมั่นใจได้ว่าโปรแกรมนี้จะเหมาะสมกับความต้องการ เนื่องจากได้มีขั้นตอนของการออกแบบ และพิจารณาแบบอย่างรอบคอบเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะทำการพัฒนาขึ้นมา

 

ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาซอฟ์ทแวร์เรานั้น จะมีการทำรายงานความก้าวหน้าเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าของเราทราบถึงสถานะปัจจุบันของการพัฒนา ดังนั้น ลูกค้าก็จะทราบสถานะของซอฟ์ทแวร์ได้ และคาดได้ว่าการผลิดซอฟ์ทแวร์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้ขอไว้จะเสร็จเมื่อไหร

 

2.  บริการพัฒนาซอฟ์ทแวร์แบบว่าจ้าง outsource

ทางบริษัท เจเนซิส มีบริการอีกประเภทหนึ่ง คือ การให้บริการเพื่อช่วยเหลือทีมพัฒนาซอฟ์ทแวร์ของท่าน ในการบริการประเภทนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากทางบริษัทเราจะเข้าไปเป็นเสมือนหนึ่งในทีมพัฒนาของท่านเอง ประเภทของการบริการนี้ จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้วต้นฉบับโปรแกรมหรือซอร์สโค้ด (source code) ก็จะเป็นของลูกค้าเอง ลูกค้าบางรายจะเพียงให้เราวิเคราะห์และออกแบบระบบให้เท่านั้น ส่วนการพัฒนาจะเป็นหน้าที่ของทีมพัฒนาของลูกค้าเอง เมื่อมีการแก้ไขในอนาคตก็จะเป็นสิทธิของลูกค้า ทางบริษัท เจเนซิส มีความเชียวชาญทั้งในฐานะผู้ออกแบบระบบ และผู้พัฒนาระบบซึ่งอาจแตกต่างจากบริษัทซอฟ์ทแวร์อื่นๆ

III.  บริการเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบ

ทางบริษัทฯเองให้บริการเป็นที่ปรึกษาในทุกขั้นตอนของการพัฒนาซอฟ์ทแวร์ เราเคยถูกเชิญให้เป็นผู้ออกแบบซอฟ์ทแวร์, ผู้เขียนสเปกซอฟ์ทแวร์, ผู้นำซอฟ์ทแวร์สำเร็จรูปทีมีในท้องตลาดมาใช้งาน (implementation), การตรวจสอบซอฟ์ทแวร์ที่ผู้อื่นพัฒนา, และการควบคุมหรือบริหารโครงการ เราสามารถช่วยท่านหากลยุทธ์ในการใช้ซอฟ์ทแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบวรการผลิตของท่านได้ โดยการนำระบบไอทีมาใช้  

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่ทางบริษัทสามารถให้ได้ ท่านสามารถติดต่อเราได้

 

   
 


Copyright 2007 Genesys Infocad Co., Ltd.