บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด                     หยุดทำงานหนัก... มาทำแบบอัจฉริยะดีกว่า

  ค้นเจเนซิส

 

แผนที่ site นี้View in English

Home Pricing Method Quality System FAQ's Software Attributes
 
 

SME Finance and Accounts Software              

Genesys BizPac. ระบบการเงินและบัญชีสำหรับธุรกิจ SME.   

Package Price:  150,000

  1. การวิเคราะห์ความต้องการ, ออกแบบระบบ, และอนุมัติแบบ

  2. ระบบบริหารการขายทั่วไป มีการขอเสนอราคา, การเสนอราคา, และการสั่งของลูกค้า

  3. การสั่งซื้อ

  4. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง โดยใช้บาร์โค้ด

  5. ระบบบัญชีลูกหนี้ – บิลขาย, การคืนสินค้า, เครดิตโน้ด, การรับเงินจากลูกค้า, และการรับอื่นๆ

  6. ระบบบัญชีเจ้าหนี้ – บิลซื้อ, การคืนสินค้า, เครดิตโน้ด, การจ่ายเงินให้พนักงานขาย, และการจ่ายอื่นๆ

  7. การบริหารบัญชีธนาคาร – ระบบการพิมพ์เช็ค, การฝากเงิน, การเขียนเช็คล่วงหน้า, การ reconcile statement ของธนาคาร, เช็คถือจ่ายและเช็คที่จ่ายออกไป, เช็กที่ชำระแล้ว และอื่นๆ

  8. ระบบสำรองจ่ายเงินสด

  9. ระบบบัญชีที่สมบูรณ์ – ผังบัญชี, ระบบ GL, งบดุล, งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, และอื่นๆ

  10. ระบบทำเอกสารส่งออก และระบบส่งออก

   
 

 


Copyright 2007 Genesys Infocad Co., Ltd.