บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด                     หยุดทำงานหนัก... มาทำแบบอัจฉริยะดีกว่า

  ค้นเจเนซิส

 

แผนที่ site นี้View in English

Home Pricing Method Quality System FAQ's Software Attributes
 
 

Insurance Brokerage Software                        

Genesys Best Policy. ระบบเพื่อบริษัทนายหน้าประกันภัย  

Core Module Price:                  120,000
Optional Accounts Integration:    80,000
Optional Quotation Module:        50,000

 1. การวิเคราะห์ความต้องการ, ออกแบบระบบ, และอนุมัติแบบ

 2. รายละเอียดลูกค้า, ตัวแทน, และบริษัทประกัน

 3. การเสนอราคา

 4. การสั่งซื้อกรมธรรม์

 5. ข้อมูลกรมธรรม์: อัคคีภัย, รถยนต์, ทางทะเล, โจรกรรม, สุขภาพ, อุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, ก่อสร้าง, และประกันภัยทั่วไป

 6. การทำใบแจ้งหนี้ (เชื่อมโยงบัญชีลูกหนี้ของลูกค้า และบัญชีเจ้าหนี้ของบริษัทประกัน)

 7. บัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้

 8. รับเงินจากลูกค้า ทั้งเช็คและเงินสด

 9. ทำจ่ายให้บริษัทประกัน

 10. คิดค่าคอมมิสชั่นจากบริษัทประกัน

 11. คิดค่าคอมมิสชั่นของตัวแทน

 12. ใบเคลม

 13. การต่ออายุ

 14. ทำใบสลักหลัง และใบแก้ไขกรมธรรม์ รวมถึงใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้

 15. ระบบบริหารการประกันภัยหมู่

 16. ระบบ Fleet และการบริหารการประกันภัยแบบหลายรายการ

 17. *ระบบบัญชีที่สมบูรณ์ (ผังบัญชี, ระบบ GL, งบดุล, งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, และอื่นๆ)

* - รายการที่เป็นทางเลือก หรือ optional

1.      System Diagram of Front Office and Accounting Modules

-       ครอบคลุมกรมธรรม์ประเภท Marine, Motor, Fire, All-Risk, Construction, Burglary, Health, Personal Accident, Miscellaneous.

-       เสนอกว่า 35 รายงานสำคัญ ในไม่กี่นาที

-       จัดระเบียบในการทำงานให้มีมาตรฐาน

-       เก็บทุกรายละเอียด กรมธรรม์ ลูกหนี้ เจ้าหนี้

-       คำนวณรายได้ค่านายหน้าให้โดยอัตโนมัติ

-       เก็บประวัติการสลักหลัง และ CN

-       ออกใบเตือนอัตโนมัติ เมื่อกรมธรรม์หมดอายุ

-       กรมธรรม์เดียว หลายอาคาร/fleet, หลายลูกหนี้/บริษัทประกัน

-       เชื่อมโยงทุกฝ่าย: ขาย/ลูกหนี้, ซื้อ/เจ้าหนี้, บัญชี, บริหาร

-       Optional: Full Accounts System (Invoice, Purchase, Receipt, Payment, General Journal, GL, Income Statement, Balance Sheet).

 

2.     

Login and Security System

2.1        User Access Privilege

2.2        User Login Form

2.3        User Set Password Form

 

3.      Master Data Setup

3.1        รายละเอียดข้อมูลลูกค้า

3.2        รายการตัวแทน

 

3.3        รายละเอียดบริษัทประกัน

3.4        รายละเอียดบริษัท Broker

3.5        รายละเอียดพนักงาน

3.6        รายการภัยพิเศษ

3.7        รายการความคุ้มครอง

3.8        Currency and อัตราแลกเปลี่ยน

3.9        ประเภทประกันภัย

 

4.      Transactions

4.1        กรมธรรม์/ใบสลักหลัง (Fire)

4.2        ประกันการโจรกรรม Burglary Insurance

4.3        ประกันการก่อสร้าง  C.A.R. Insurance

 

4.4        ประกันสุขภาพ Health Insurance

 

 

 

For Group Insurance:

4.5        ประกันอุบัติเหตุ Personal Accident Insurance

 

 

For Group:

4.6        ประกันภัยทางทะเล Marine Insurance

4.7        ประกันภัยรถยนต์/พ.ร.บ. Motor/CTPL

 

4.8      ประกันทั่วไป Miscellaneous Insurance

4.9        Receipts from Customer รายละเอียดการรับเงิน

4.10   Insurance Company Payment รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินให้กับบริษัทประกัน

4.11        ใบแจ้งหนี้/ลดหนี้

4.12        ใบเตือนต่ออายุ

4.13        การเคลม

 

5.      Reports List

 

 

5.1        สรุปกรมธรรม์ ส่งกรมการประกันภัย (One Sample)

   
 

 


Copyright 2007 Genesys Infocad Co., Ltd.