บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด                     หยุดทำงานหนัก... มาทำแบบอัจฉริยะดีกว่า

  ค้นเจเนซิส

 

แผนที่ site นี้View in English

Home Pricing Method Quality System FAQ's Software Attributes
 
 

Hotel Management Software                           

Genesys Suite Home. Hotel Management Software

Price:  320,000 

 1. Requirements Analysis, Software Design, Design Approval.

 2. Guest, Group, Agency, Company Setup 

 3. Setup Room Types each with different rate per season.

 4. Seasons setup per day (full control)

 5. Room Information and Availability Dates

 6. Charges, Discounts, Payments Setup with optional Service Charge and Tax

 7. Room Reservation System including Amenities with Multiple (Group) reservations support

 8. Room Check-in / Check-out with Multiple (Group) Check-in support

 9. Room Reassignment

 10. Enter Charges into Folio

 11. Manage Charges: View, Transfer, Delete, Split.

 12. Print Guest Folio

 13. Transfer Charges to Agent/Group Folio

 14. Hotel Business Unit Support (Restaurant, Spa, Laundry)

 15. House Cleaning Support

 16. Mini Bar Support

 17. Night Manager Functions

 18. *Inventory Management for Assets and Supplies

 19. *Fully Integrated Financial Accounting System

* - OPTIONAL MODULES

 

   
 

 


Copyright 2007 Genesys Infocad Co., Ltd.