บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด                     หยุดทำงานหนัก... มาทำแบบอัจฉริยะดีกว่า

  ค้นเจเนซิส

 

แผนที่ site นี้View in English

Home Pricing Method Quality System FAQ's Software Attributes
 
 

Garment ERP Software Screen Shots                

All captions in the menu and in the forms are dual language: Thai and English.  Some screen shots are shown with English captions while others with Thai captions to show this dual language nature.

1.            Consignment Sales Screen Samples

1.1.     Finished Garment Code (Has Size + Color)

1.2.     Design Images รูปภาพของลายผ้า

 

1.3.     Sales Delivery to Consignment Department Store

1.4.     Direct Sales

 

1.5.     Daily Sales Record  บันทึกการขายรายวัน

 

1.6.     Promotional Sales Setup F-1-MT-013 กำหนดโปรโมชั่นการขาย (DELIVERED)

2.            Distribution Plan Screen Samples

2.1.     Purchase Quantity Plan per Outlet Form

- Used to issue PO by planning quantity needed at each outlet.

3.            Store Screen Samples

3.1.     Inventory In/Out Forms

 

3.2.     Sample Inventory In Screen for Purchase

3.2.1.  Sample Inventory Out Screen for Consignment Sales

3.3.     Create New Barcode for FG

Upper part used to print selected barcodes, the lower part is used to generate new barcodes for a given brand + category (style). 

3.4.     Barcode Scan Linked to Inventory Flow

 

3.4.1.  Barcode Scan In for Purchase

4.            Point of Sales System Screen Samples

4.1.     POS: Sales การขาย

4.2.     POS Cash In / Out เงินเข้า/ออก เครื่อง POS

4.3.     Back Office: Goods Receiving การับสินค้า

4.4.     Back Office: Data Transfer แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำหนักงานใหญ่

5.            Asset Management Screen Samples

5.1.     Asset Flow In/Out Form ฟอร์มการเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน

 

5.1.1.  Asset In Purchase

5.2.     Asset Monthly Depreciation Form ฟอร์มหักค่าเลื่อมราคารายเดือน

6.            Fully Integrated Finance Screen Samples

6.1.     Chart Of Accounts ผังบัญชี

6.2.     Account Beginning Balance

6.3.     Sales Credit Note (Return)

6.4.     Sales Collection Notice

6.5.     Purchase

6.6.     Purchase Credit Note (Return)

6.7.     Receipts for Sales Invoices

 

6.8.     Payments for Expense จ่ายเงิน (อื่นๆ)

6.9.     General Journal สมุดบัญชีรายวัน ทั่วไป

6.10. Withholding Tax ใบหัก ณ ที่จ่าย

6.11. Review Posting บันทึกบัญชี

6.12. Close Monthly Accounts ปิดระบบ

 

6.13. Close Yearly Income / Expense ปิดยอด

6.14. Sample Finance Reports

 

 

6.14.1.                     บัญชีแยกประเภท

 

6.14.2.                     งบทดลอง

 

6.14.3.                     งบดุล

6.14.4.                     งบกำไร/ขาดทุน

6.14.5.                     ภาษีขาย

 

6.14.6.                     ภาษีซื้อ

 

6.14.7.                     ภ.ง.ด. 3

6.14.8.                     ภ.ง.ด. 53

 

6.14.9.                     ภาษีขาย(ร้านค้า)

 

6.14.10.                ภาษีขาย(ร้านค้า-สรุปรวม)

 

6.14.11.                สรุปยอดลูกหนี้ตามบิล

 

6.14.12.                รายงานใบกำกับภาษี/ใบส่งของ

6.14.13.                รายงานใบกำกับภาษี สำหรับลูกหนี้

7.            Sales Commission Screen Samples

7.1.     Sales Commission Percent Setup

7.2.     Sales Targets per Outlet

7.3.     Employee Periodic Targets Setup การกำหนดเป้ายอดขายให้พนักงานรายเดือน

7.4.     Employee SS Grade Level Change (for Outlet level only) เปลี่ยนระดับพนักงานขาย SS

 

8.            Purchasing Screen Samples

8.1.1.  Purchase Order for Garment

8.1.2.  Purchase Order for Other

 

9.            Coupon Screen Sample

9.1.     ข้อมูลพนักงาน Employee Information

9.2.     ข้อมูลกระบวนการ Process Information

9.3.     ข้อมูลสายงานการผลิต Line Information

9.4.     ข้อมูลขั้นตอน Operation Information

9.5.     รายการขั้นตอนในกระบวนการผลิตสำหรับแบบสินค้า Process Operation List for Garment Style

9.6.     ใบสั่งผลิต Manufacturing Order Form

9.7.     กำหนดคูปอง Stitching Coupon Setup Form

9.8.     ใบบันทึกคูปองสำหรับค่าจ้าง Coupon Entry for Wage Form

9.9.     Coupon Reports

9.9.1.  การพิมพ์คูปอง Print Selected Coupons

9.9.2.  สถานะใบสั่งผลิต Manufacturing Order (MO) Status

9.9.3.  ค่าแรงรายชิ้นพนักงาน Piece-Rate Wages

9.9.4.  ประสิทธิภาพพนักงาน Employee Efficiency

10.      Human Resource Screen Sample

10.1. บันทึกสรุปเวลาทำงานของพนักงาน Employee Monthly Work Time Records

10.2. เปลี่ยนรายละเอียดเงินเดือนพนักงาน Employee Salary Data Change

10.3. ข้อมูลพนักงาน Employee Information

10.4. ข้อมูลรายได้/รายหัก Income/Deduction Information

10.5. ทำใบรับเงินเดือนพนักงาน Monthly Employee Pay-Slip

 

   
 

 


Copyright 2007 Genesys Infocad Co., Ltd.