บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด                     หยุดทำงานหนัก... มาทำแบบอัจฉริยะดีกว่า

  ค้นเจเนซิส

 

แผนที่ site นี้View in English

Home Pricing Method Quality System FAQ's Software Attributes
 
 

General Software Description                          

ซอฟ์ทแวร์ที่ท่านจะได้รับ

เราเข้าใจดีว่าการพัฒนาซอฟ์ทแวร์นั้นไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาโปรแกรมให้สำเร็จเท่านั้น แต่ยังต้องประกอบด้วยเอกสารอื่น ๆ ด้วย เช่น รายละเอียดที่ระบุถึงความต้องการของลูกค้า, เอกสารระบุรายละเอียดของการออกแบบ, เอกสารอบรมการใช้งาน, การช่วยเหลือทางด้านออนไลน์, และคู่มือการใช้งานและคู่มือทางด้านเทคนิคอื่น ๆ

ความเป็นมืออาชีพ

ในทุก ๆ กระบวนการของการพัฒนาซอฟ์ทแวร์ของเราจะคำนึงถึงการพัฒนาตามทฤษฎีทางวิศวิกรรมที่ใช้สำหรับการพัฒนาซอฟ์ทแวร์อย่างเคร่งครัด ภายใต้การควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดโดย ดร.สุเทพ มาดารัศมี ซึ่งเป็นทั้งผู้ที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ หลังจากที่ได้ศึกษาความต้องการทั้งหมดของลูกค้าอย่างละเอียดแล้ว  จากนั้นเอกสารของระบบที่ออกแบบเสร็จจะถูกส่งให้ทีมงานผู้พัฒนาโปรแกรมไปทำการเขียนโปรแกรมต่อไป  โดยจะมีผู้ดูแลโปรเจกคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด  โปรแกรมทั้งหมดที่เสร็จแล้วจะถูกตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้า โดยที่ถ้ามีส่วนใดไม่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าทางเราก็จะแก้ไขให้ทันที ซึ่งความเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำอยู่เสมอในทุกกระบวนการพัฒนาโปรแกรม

ฮาร์ดแวร์และระบบที่ต้องใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 98/2000/Me/XP ที่เชื่อมโยงกันด้วยระบบเนตเวิร์ค โปรแกรมที่พัฒนาเพื่อใช้บนอินเตอร์เนตสามารถรันบนเวปบราวน์เซอร์ โดยต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบฐานข้อมูล

รูปแบบของโปรแกรม

ใช้งานได้คล้ายโปรแกรมทั่วๆไปที่ใช้บน Microsoft Windows ผู้ใช้จะพบว่าการใช้งานโปรแกรมของเรานั้นง่ายมาก

ระบบฐานข้อมูล

เราจะออกแบบระบบให้ลูกค้าโดยคำนึงถึงการใช้งาน, ความสมบูรณ์ของระบบ, ความปลอดภัย, และต้นทุนของลูกค้า เรามีประสบการณ์ในการพัฒนาบน Microsoft SQL, Oracle, Informix และ ODBC รวมถึง Microsoft Access

แอพพลิเคชั่นที่ใช้

ระบบจะถูกพัฒนาขึ้นจาก Microsoft Visual Basic 6 หรือ ASP.NET แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า

ข้อความ 2 ภาษาทั้งไทยและอังกฤษ

ทุกโปรแกรมของเราจะสามารถเปลี่ยนภาษาของทุกข้อความได้ระหว่างไทยและอังกฤษ สำหรับแต่ละเมนูและหัวข้อ คำอธิบายและคู่มือความช่วยเหลือแบบออนไลน์ก็มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งเปลี่ยนภสษาได้โดยการคลิกเพียงปุ่มเดียว ด้วยคุณสมบัตินี้คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนข้อความในแบบฟอร์มและเมนูจากภาษาอังกฤษเป็นไทยได้

 SAMPLE FORM IN ENGLISH: 

SAME FORM IN THAI:

ความปลอดภัย

มีอยู่ 2 ระดับด้วยกัน:

 1. ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

 2. ซอร์ฟแวร์ของเราได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถรองรับผู้ใช้ได้หลายคน ซึ่งจะต้องมีการควบคุมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ผู้ใช้จะมีล็อกอินและรหัสลับเฉพาะสำหรับแต่ละคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แตกต่างกัน มีสิทธิการใช้งานต่างๆ เช่น "ห้ามเข้า", "ดูได้เท่านั้น", "เพิ่มและดูข้อมูลได้", "เพิ่ม,ดู,แก้ไขและลบข้อมูลได้" เช่น ผู้ดูแลคลังสินค้าอาจจะเพิ่มและดูข้อมูลรหัสสินค้าได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถเข้าถึงส่วนของการผลิตได้

สำรองและเรียกคืนข้อมูลได้สะดวก

เราเข้าใจว่าข้อมูลที่คุณเก็บไว้ในระบบเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีความปลอดภัยสูง เราจึงเพิ่มส่วนของการสำรองข้อมูลไว้ในซอร์ฟแวร์ด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณสำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ทุกเวลาที่ต้องการ โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลเหล่านั้นจะสูญหายไป  อย่างไรก็ตามถ้าคุณประสบปัญหาการสูญหายหายเพราะเครื่องเสีย ซอร์ฟแวร์ของเราก็พร้อมจะช่วยคุณกู้ไฟล์ข้อมูล จากที่ที่คุณสำรองเอาไว้ออกมาได้

การออกแบบรายงาน

แต่ละรายงานสามารถส่งเป็น file ในรูปแบบโปรแกรม Excel หรือเป็นเอกสารสำหรับโปรแกรม Word ได้ ไฟล์ฐานข้อมูลและสเปรทชีท สามารถนำมารวมเข้าด้วยกันผ่านทาง Object-linking และ Embedding (OLE) ได้

ระบบใช้ง่ายบนไมโครซอร์ฟ วินโดวส์ทุกประเภท

ทุกๆซอร์ฟแวร์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้จะใช้งานได้ง่าย เราจะมีปุ่มทูลบาร์ในทุกๆแบบฟอร์ม, มีคำอธิบายการทำงานของแต่ละปุ่ม เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เรามีแถบสถานะรวมอยู่ในโปรแกรมเพื่อแสดงข้อความอธิบายถึงสิ่งที่ต้องกรอกในช่องต่างๆอย่างชัดเจน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานและความช่วยเหลือแบบออนไลน์จะมีพร้อมอยู่ในซอฟ์ทแวร์ของเรา

การบำรุงรักษาระบบ
เรามีการรับประกันและบริการบำรุงรักษาฟรี 1 ปีสำหรับซอร์ฟแวร์ทั้งหมดของเรา โดยเริ่มหลังจากที่มีการส่งมอบงานโครงการ หลังจากที่หมดการบริการฟรีในปีแรก คุณอาจต่อสัญญาการรับบริการโดยเราคิดราคาที่ 15% ของราคาซอร์ฟแวร์นั้น โดยจะแก้ไขบั๊ก, ดูแลระบบฐานข้อมูล, สอบถามปัญหาทางโทรศัพท์ และอื่นๆ

การส่งมอบงาน
ภายในซอร์ฟแวร์ที่เราจัดส่งจะมีสิ่งเหล่านี้รวมอยู่ด้วย
1. ไฟล์ .exe ของซอร์ฟแวร์และข้อมูลที่จะถูกติดตั้งลงบนเครื่องเซอร์เวอร์และเครื่องลูกข่าย
2. เอกสารคู่มือการใช้งาน
3. ความช่วยเหลือแบบออนไลน์(ในกรณีที่ระบุไว้ในสัญญา)
4. คู่มือทางเทคนิคเกี่ยวกับการโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถทำรายงานขึ้นมาได้เอง(ในกรณีที่ระบุไว้ในสัญญา)
5.
ลูกค้าจะได้รับโค้ตโปรแกรมด้วย(ในกรณีที่สัญญาระบุว่าเป็นการไปพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่บริษัทของลูกค้า)

ลิขสิทธิ์ของโปรแกรม
ลูกค้าของเราได้รับอนุญาติให้สามารถใช้ซอร์ฟแวร์ของเรา ได้บนระบบเนตเวิร์คเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ที่อื่นได้ อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถได้รับอนุญาติจากเราให้นำไปใช้ได้
แต่จะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เพิ่ม

ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟ์ทแวร์

 1. พูดคุยกับลูกค้าถึงความต้องการและวางกรอบการทำงาน
 2. จัดเตรียมโปรเจคที่จะเสนอให้ครอบคลุมกรอบการทำงานที่วางไว้ และเสนอราคา
 3. เมื่อข้อเสนอได้รับการยอมรับ จากนั้นจะเป็นการทำสัญญาและเริ่มพัฒนาซอร์ฟแวร์
 4. ขั้นแรกของการพัฒนาคือวิเคราะห์การทำงานของแผนกต่างๆในธุรกิจนั้นเพื่อจะทราบถึงความต้องการทั้งหมด
 5. จากนั้นจะจัดทำเอกสารที่ครอบคลุมถึงการออกแบบเมนู, แบบฟอร์ม และรายงานของแอพพลิเคชั่นนั้นๆ
 6. เมื่อเอกสารได้รับการยอมรับแล้วนำมาใช้ในการพัฒนาซอร์ฟแวร์ โดยทำการออกแบบอย่างละเอียดเพื่อเป็นเอกสารใช้ในการพัฒนาของโปรแกรมเมอร์
 7. เมื่อโมดูลแต่ละโมดูล(รายการเมนู, แบบฟอร์ม, รายงาน)ทำเสร็จแล้วก็จะได้รับการทดสอบ โดยถ้าเป็นโปรเจคที่ใหญ่เมื่อเราทำแต่ละโมดูล เสร็จสิ้นแล้ว ก็จะนำเสนอต่อลูกค้าเพื่อดูผลหลังการทดลองใช้งาน แต่โดยทั่วไปเราจะไม่อนุญาติให้ลูกค้าใช้โปรแกรมจนกระทั่งฟอร์มและรายงานต่างเสร็จสิ้นและถูกทดสอบอย่างสมบูรณ์
 8. หลังจากทั่วทั้งระบบถูกพัฒนาเสร็จสิ้น ก็จะมีการทดสอบการทำงานร่วมกันทั้งหมด
 9. ผู้ใช้จะได้ทดลองใช้งานเวอร์ชั่นแรกของซอร์ฟแวร์ โดยเราจะมีการปรับปรุงการทำงานในบางส่วนให้ดีขึ้นต่อไป
 10. ซอร์ฟแวร์ที่เสร็จสมบูรณ์จะได้ส่งมอบให้ลูกค้าและเริ่มขั้นตอนของการส่งมอบงาน ซึ่งจะรวมถึงการฝึกอบรม, การทำคู่มือการใช้งาน หรือการแปลงข้อมูลจากโปรแกรมที่ถูกใช้มาก่อนหน้านั้น เป็นต้น
 11. ในระหว่างการส่งมอบเราก็จะเสร็จสิ้นการทำเอกสารการพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่มีรายละเอียดและโครงสร้างของระบบ ที่พัฒนาแล้วอย่างละเอียด เพื่อเป็นคู่มือให้ฝ่ายเทคนิค
 12. ภายหลังการนำเสนอซอร์ฟแวร์ จะเป็นช่วงของการรับประกัน และบำรุงรักษาฟรีเป็นเวลา 1 ปี

ความต้องการด้านฮาร์ตแวร์และระบบเนตเวิร์ค

ระบบเนตเวิร์ค

ใช้การเชื่อมต่อระบบเนตเวิร์คด้วยสายเคเบิล UTP ที่ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็ว 100 เมกะบิต/วินาที ผ่านฮับและการ์ดเนตเวิร์คที่สามารถรองรับความเร็วนี้ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานโปรแกรมต้องเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลนี้เพื่อให้สามารถรันโปรแกรมผ่านเนตเวิร์คได้

เครื่องที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์

เครื่องที่จะใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL เพื่อใช้จัดการระบบฐานข้อมูลควรมีสเปกขั้นต่ำดังนี้

Item

Requirement
 

Platform

IBM Server Machine

CPU

Pentium IV, 2.6 Giga Hertz CPU Speed (Higher is always better)

RAM

512 MB RAM

Hard Disk

At Least 20 GB Hard Disk, with Mirror and Backup Features

Monitor

SVGA at 800 x 600

Communications

100 Mega bits per second UTP connection to Ethernet LAN

Operating System

Windows NT or Windows 2000 Series

เครื่องที่ใช้งาน

เครื่องที่จะใช้งานควรมีสเปกขั้นต่ำดังนี้

Item

Requirement
 

Platform

IBM Compatible PC

CPU

Pentium III Minimum (Ideally Pentium IV)

RAM

64 MB RAM (Ideally 128 MB)

Hard Disk

At Least 100 MB Hard Disk available for loading program, client side.

Monitor

SVGA at 800 x 600

Communications

100 Mega bits per second UTP connection to Ethernet LAN

Operating System

Windows 95/98/2000

   
 

 


Copyright 2007 Genesys Infocad Co., Ltd.